Formular Stare civilă

1. Încheierea căsătoriei

***NB:
Condiție obligatorie este ca unul dintre soți să aibă domiciliul/reședință valabila minim 3 luni în comună.
Se depun cu 10 zile înainte de oficierea căsătoriei

Acte necesare

certificat naștere soț și sotie (original și copie);
act de identitate (BI/CI) soț și sotie (original și copie);
hotărâre judecătorească de divorț (dacă este cazul);
certificat deces soț/sotie anterior (dacă este cazul);
analize prenupțiale (valabile 14 zile de la eliberare);
declarația-tip privind numele pe care soții urmează a-l purat în căsătorie;
declarația-tip privind lipsa impedimentelor legale la căsătorie;
timbru fiscal 2 lei pentru fiecare soț;

2. Înregistrarea morții și eliberarea certificatului de deces

***NB:
se depun în termen de 3 zile de la deces

Acte necesare

certificat constatator al morții;
act identitate original (BI/CI) al persoanei decedate;
certificat căsătorie al persoanei decedate (după caz);
din a 4-a zi de la deces, pentru înregistrarea tardiva a decesului/cadavru neidentificat, se vă depune aprobarea Parchetului de pe lângă judecătorie;

3. Eliberarea livretului de familiei persoanelor care nu l-au primit cu ocazia oficierii căsătoriei/persoanelor necăsătorite, cu copii

Acte necesare

cerere tip;
copie act identitate (BI/CI) și certificat naștere solicitant;
copie act identitate (BI/CI) și certificat naștere soț/sotie solicitant, după caz;
copie certificate naștere copii minori;
copie hotărâre judecătorească divorț (după caz);
copie hotărâre judecătorească încredințare minori (după caz);
dosar cu șină;

Ultima actualizare: 14:40 | 15.07.2024

Sari la conținut