Personalități locale

Leopold Kosilkov (1850-1940)

Învățător în Vinga, poet, traducător, redactor de ziar și almanahuri în limba bulgară, redactor de manuale școlare și cărți, funcționar public în primăria localității. Este considerat ”deșteptătorul” scrierii bulgare bănățene.

Draskovits Ianos

Întemeietorul atelierului de cofetărie, fiu acestuia Teodor Draskovits a căror „fondante de Vinga” au devenit unul intre brandurile naționale

Janos Török (1843-1892)

Născut în Vinga, ales primar al Timișoarei între 1876- 1885, este considerat ”părintele” iluminatului electric stradal, Timișoara devenind primul oraș din Europa ca iluminat stradal pe bază de energie electrică. Sub administrația sa, orașul a trăit prima sa perioadă de progres economic și cultural.

Petru Talianu (născut în 1938)

Membru al Asociației Scriitorilor în grai bănățean de Făget.
A scris mai ales poezii, în grai dulce bănățean, publicate în diverse reviste literare, a colaborat cu poezii în grai bănățean la emisiunile ”Gura satului” de la Radio Timișoara.

Francisc Megjes (1938-2004)

Cunoscut sub numele de Francisc Vinganu, a fost unul dintre poeții moderniști din România.
A fost membru al Uniunii Scriitorilor, filiala Arad, și a fost distins cu diferite premii literare pentru creațiile sale.

Anton Lebanov (1912-2008)

Poet, publicist, redactor de ziar, avocat, corespondent de presă.
A publicat ciclurile de poezii Amintiri din tinerețe, Lirică de dragoste și Anii jubiliari. Deși a părăsit fortuit Vinga în perioada celui de-al doilea război mondial, a publicat poemul Odă pentru Vinga, în semn de mare prețuire pentru localitatea natală.

Ștefan Dunjov (1816-1889)

Colonel, revoluționar aprig în anii 1848-1849 de partea maghiarilor.
Înrolându-se în Legiunea Ungară, a participat la luptele de eliberare și de unificare a Italiei (Risorgimento), evidențiindu-se în luptele de pe râul Volturno din 1 octombrie 1860.

Ioan Fermendžin (1895-1955)

Redactor de ziar și almanahuri în limba bulgară, funcționar public chiar și primar), cantor (organist) la biserica catolică din Vinga.
A lucrat și la Serviciul Județean Arad al Arhivelor Naționale 1951-1955), întocmind un fond personal cu documente referitoare la istoria comunității bulgare din Vinga.

Eusebius Martin Fermendžin (1845-1897)

Preot franciscan, istoric și cronicar al Ordinului Franciscanilor, general definitor al franciscanilor din Europa Centrală și de Est, vizitator general al provinciilor franciscane din Europa și Orientul Mijlociu, arhivar și analist al Ordinului Franciscan, vicar general al ordinului, ales membru al Academiei de Știință și Artă din Zagreb la 9 septembrie 1890. A scris numeroase cărți despre istoria bisericii catolice a popoarelor slave și a vieții religioase a slavilor de sud. Pentru istoria bisericii catolice bulgare el a scris Acta Bulgariae ecclesiastica ab anno 1565 usque ad annum 1799, tipărită la Zagreb în anul 1887.

Ultima actualizare: 13:32 | 29.09.2023

Sari la conținut