Marina Sebastian Stelian

Consilier – Consiliul Local Vinga

 

Declaratie de avere – Marina Sebastian Stelian

Declaratie de avere 2019

Declaratie de avere 2018

Declaratie de interese 2018

Declaratie de avere 2017

da_mast_1 da_mast_2 da_mast_3 da_mast_4 da_mast_5 da_mast_6

Declaratie de interese 2017

di_mast_1 di_mast_2

Declaratie de avere 2016

da_marina_1 da_marina_2 da_marina_3 da_marina_4 da_marina_5 da_marina_6

Declaratie de interese 2016

di_marina_1 di_marina_2

Declaratie de avere

marinasebastian1 marinasebastian2 marinasebastian3 marinasebastian4 marinasebastian5 marinasebastian6

Declaratie de interese

marinasebastiani1 marinasebastiani2

Declaratie de avere 2014

Marina StelianMarina Sebastian Stelian

Marina Sebastian StelianMarina Sebastian Stelian

Marina Sebastian StelianMarina Sebastian Stelian

Declaratie de interese 2014

Marina StelianMarina Sebastian Stelian