Suciu Ovidiu

Sef serviciu administratie publica – Primaria Vinga

 

Declaratie de avere – Suciu Ovidiu

Declaratie de avere 2018

Declaratie de interese 2018

Declaratie de avere 2017

da_suov_1 da_suov_2 da_suov_3 da_suov_4 da_suov_5 da_suov_6

Declaratie de interese 2017

di_suov_1 di_suov_2

Declaratie de avere 2016

da_suciu_1 da_suciu_2 da_suciu_3 da_suciu_4 da_suciu_5 da_suciu_6

Declaratie de interese 2016

di_suciu_1 di_suciu_2

Declaratie de avere 2015

suciuovidiu1 suciuovidiu2 suciuovidiu3 suciuovidiu4 suciuovidiu5 suciuovidiu6

Declaratie de interese 2015

suciuovidiui1 suciuovidiui2

Declaratie de avere 2014

osucav01osucav02

osucav03osucav04

osucav05osucav06

 

Declaratie de interese 2014

osucin01osucin02