Banyai Monika

Consilier – Consiliul Local Vinga

 

Declaratie de avere si interese 2021 – Banyai Monika


Declaratie de avere si interese 2020 – Banyai Monika


Declaratie de avere Banyai Monika 2019
Declaratie de interese Banyai Monika 2019


Declaratie de avere 2018

Declaratie de interese 2018


Declaratie de avere 2017

da_bamo_1 da_bamo_2 da_bamo_3 da_bamo_4 da_bamo_5 da_bamo_6

Declaratie de interese 2017

di_bamo_1 di_bamo_2


Declaratie de avere 2016

da_bany_1 da_bany_2 da_bany_3 da_bany_4 da_bany_5 da_bany_6

Declaratie de interese 2016

di_bany_1 di_bany_2


Declaratie de avere 2015

banyaimonika1 banyaimonika2 banyaimonika3 banyaimonika4 banyaimonika5 banyaimonika6

Declaratie de interese 2015

banyaimonikai1 banyaimonikai2


Declaratie de avere 2014

bamoav1-001bamoav2 001

bamoav3 001bamoav4 001

bamoav5 001bamoav6 001

 

Declaratie de interese 2014

bamoin1-001bamoin2 001