ANUNȚ DE PARTICIPARE – finanţare nerambursabilă din fondurile bugetului local al comunei Vinga pe anul 2019 în baza Legii nr.350/2005

ANUNȚ DE PARTICIPARE

În atenția solicitanților de finanţare nerambursabilă din fondurile bugetului local al

 comunei Vinga pe anul 2019 în baza Legii nr.350/2005

Anunt participare