Proiect de hotarare – procedura inlesniri de plata

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea procedurii acordării înlesnirilor la plată de către organul fiscal local al U.A.T. Comuna Vinga