PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind stabilirea nivelului impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2017 în Comuna Vinga

Proiect de hotarare si expunere de motive pentru stabilire impozite si taxe locale 2017

Anexa-nr-1-la-proiectul-privind-impozitele-si-taxele-locale-pentru-anul-2017-impozite-si-taxe-locale

Anexa-nr-2-la-proiectul-privind-impozitele-si-taxele-locale-pentru-anul-2017-taxe-extrajudiciare

Anexa-nr-3-la-proiectul-privind-impozitele-si-taxele-locale-pentru-anul-2017-taxe-speciale

Anexa-nr-4-la-proiectul-privind-impozitele-si-taxele-locale-pentru-anul-2017-taxe-extrajudiciare

REFERAT privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2017 in Comuna Vinga

Referat pentru stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2017 in concordanta cu noul cod fiscal

Anexa-nr-1-la-referatul-privind-impozitele-si-taxele-locale-pentru-anul-2017-impozite-si-taxe-locale

Anexa-nr-2-la-referatul-privind-impozitele-si-taxele-locale-pentru-anul-2017-taxe-extrajudiciare

Anexa-nr-3-la-referatul-privind-impozitele-si-taxele-locale-pentru-anul-2017-taxe-speciale

Anexa-nr-4-la-referatul-privind-impozitele-si-taxele-locale-pentru-anul-2017-scutiri