Date financiare trimestrul I – 2014

BILANT – venituri total

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL – CHELTUIELI, SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL – CHELTUIELI, SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL – CHELTUIELI

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL – VENITURI, SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL – VENITURI, SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL – VENITURI

REGULAMENT DE DESFĂŞURARE A ACTIVITĂŢILOR COMERCIALE ÎN COMUNA VINGA

CAP.1. DISPOZIŢII GENERALE

 

Art.1.Prezentul Regulament stabileşte regulile generale privind desfăşurarea activităţilor comerciale pe teritoriul administrativ al Comunei Vinga şi urmăreşte dezvoltarea reţelei de distribuţie a produselor şi serviciilor de piaţă, cu respectarea principiilor liberei concurenţe, protecţiei vieţii, sănătăţii, securităţii şi intereselor economice ale consumatorilor, precum şi a mediului.

Art.2. (1) Zonele publice unde se pot desfăşura activităţi comerciale se stabilesc şi se delimitează de Primarul Comunei Vinga, prin dispoziţie, conform prezentului Regulament.

(2) În toate cazurile, sunt interzise activităţile comerciale:

a) pe spaţii verzi;

b) pe locurile de joacă pentru copii;

c) pe trotuare a căror lăţime este mai mică de 2 m;

d) în zona porţilor de acces ale imobilelor;

e) pe părţile carosabile ale drumurilor publice;

f) în zonele de siguranţă şi de protecţie a drumurilor publice;

g) pe poduri şi viaducte.

Art.3. Activităţile comerciale supuse autorizării sunt cele prevăzute în anexa 1 la Ordonanţa Guvernului nr.99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

CAP.2. DEFINIREA UNOR TERMENI

 

Art.4. În înţelesul prezentului Regulament, următorii termeni se definesc astfel:

a) bar de noapte – unitate cu caracter distractiv, cu un orar de noapte care prezintă un program variat    de divertisment de music-ball şi dans pentru consumatori şi oferă o gamă variată de băuturi alcoolice fine, amestecuri de băuturi de bar, băuturi nealcoolice, specialităţi de cofetărie şi îngheţata asor tate,roast-beef, fripturi reci etc. fructe şi salate de fructe (proaspete şi din compoturi), cafea, jardiniere cu    delicatese. De obicei sunt realizate în amfiteatru, pentru ca de la toate mesele sa se poată viziona    programul artistic-muzical. Este dotat cu instalaţii de amplificare a sunetului, orga de lumini, de    proiecţie a unor filme;

b) bar de zi – unitate care funcţionează, de regula, în cadrul hotelurilor şi restaurantelor sau ca unitate    independenta. Oferă consumatorilor o gamă varianta de băuturi alcoolice şi nealcoolice, simple sau în amestec, şi gustări în sortiment restrâns, tartine, foetaje, specialităţi de cofetărie şi îngheţata, produse de tutun – ţigări – şi posibilităţi de distracţie (muzică discreta, televizor, jocuri mecanice    etc.). În salonul de servire se află tejgheaua – bar cu scaune înalte, un număr restrâns de mese cu dimensiuni mici, cu scaunele respective;

c) cafe-bar-cafenea – unitate care îmbină activitatea de desfacere a cafelei cu cea recreativă; oferă consumatorilor şi gustări calde şi reci, minuturi, produse de cofetărie – patiserie, îngheţata, băuturi nealcoolice calde (cafea filtru, svart, cafea cu lapte, ciocolatina, ceai etc.), băuturi alcoolice fine (lichioruri, coniac, vermut s.a.);

d) consumator – orice persoană fizică sau grup de persoane fizice constituite în asociaţii, care cumpără, dobândeşte, utilizează ori consumă produse sau servicii în afara activităţii profesionale;

e) comerciant – persoana fizică sau juridică autorizată să desfăşoare activităţi de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă;

f) comerţ cu ridicata/de gros – activitatea desfăşurată de comercianţii care cumpără produse în cantităţi mari în scopul revânzării acestora în cantităţi mai mici altor comercianţi sau utilizatori profesionali şi colectivi;

g) comerţ cu amănuntul/de detail – activitatea desfăşurată de comercianţii care vând produse, de regulă, direct consumatorilor pentru uzul personal al acestora;

h) comerţ de gros cash and carry/formă de comerţ cu autoservire pe bază de legitimaţie de acces – activitatea desfăşurată de comercianţii care vând mărfuri prin sistemul de autoservire către persoane juridice sau persoane fizice autorizate şi asociaţii familiale autorizate conform legii, înregistrate în baza de date a vânzătorului, în scopul revânzării şi/sau prelucrării, precum şi al utilizării acestora ca produse consumabile;

i) comerţ ambulant – activitatea de comercializare cu amănuntul realizată prin trecere dintr-un loc în altul, în rulote mobile, standuri mobile, chioşcuri mobile sau în vehicule special amenajate;

j) disco-bar (discotecă – videotecă) – unitate cu profil de divertisment pentru tineret, activitatea comercială fiind axata pe desfacerea de gustări, produse de cofetărie – patiserie, îngheţata şi, în special, amestecuri de băuturi alcoolice şi nealcoolice. Divertismentul este realizat prin intermediul muzicii de audiţie şi de dans, înregistrată şi difuzată prin instalaţii speciale şi prin „disc-jockey”, care asigură organizarea şi desfăşurarea întregii activităţi. Videotecă este special amenajată cu instalaţii electronice de redare şi vizionare în care se prezintă videoprograme şi filme.

k) serviciu de alimentaţie publică – activitatea de pregătire, preparare, prezentare şi servire a produselor şi a băuturilor pentru consumul acestora în unităţi specializate sau la domiciliul/locul de muncă al consumatorilor;

l) exerciţiu comercial – una sau mai multe activităţi de comercializare cu ridicata, cu amănuntul, de tip cash and carry, de alimentaţie publică, precum şi a serviciilor desfăşurate de un comerciant. Obiectul activităţilor de comercializare îl constituie produsele şi serviciile cuprinse în anexa la Ordonanţa Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

m) prestator – operatorul economic care furnizează servicii;

n) reparare – aducerea produsului care nu corespunde condiţiilor enunţate în declaraţiile de garanţie sau în publicitatea aferentă la specificaţiile prevăzute în contractul de vânzare-cumpărare, alte documente, ori în alte dispoziţii legale;

o) serviciu – activitatea, alta decât cea din care rezultă produse, efectuată în scopul satisfacerii unor necesităţi ale consumatorilor;

p) serviciu de piaţă – orice acţiune sau prestaţie care face obiectul vânzării-cumpărării pe piaţă şi care nu are drept consecinţă transferul proprietăţii asupra unui bun corporal, efectuată în scopul satisfacerii unor necesităţi ale consumatorilor;

q) structură de vânzare – spaţiul de desfăşurare a unuia sau mai multor exerciţii comerciale;

r) suprafaţă de vânzare – suprafaţă destinată accesului consumatorilor pentru achiziţionarea

produsului/serviciului, expunerii produselor oferite, plăţii acestora şi circulaţiei personalului angajat pentru derularea activităţii. Nu constituie suprafeţe de vânzare cele destinate depozitării şi păstrării mărfurilor, producţiei, birourilor şi anexelor;

s) structură de vânzare cu suprafaţă mică – structură de vânzare având o suprafaţă de vânzare de până la 400 mp inclusiv;

t) structură de vânzare cu suprafaţă medie – structură de vânzare având o suprafaţă de vânzare cuprinsă între 400 – 1.000 mp inclusiv;

u) structură de vânzare cu suprafaţă mare – structură de vânzare având o suprafaţă de vânzare mai mare de 1.000 mp;

v) centru comercial – structura de vânzare cu suprafaţă medie sau mare în care se desfăşoară activităţi de comercializare cu amănuntul de produse, servicii de piaţă şi de alimentaţie publică, ce utilizează o infrastructură comună şi utilităţi adecvate. Suprafaţa de vânzare a unui centru comercial este rezultată din suma suprafeţelor de vânzare cu amănuntul de produse şi servicii de piaţă şi de alimentaţie publică cuprinse în acesta;

w) comerţ în zone publice – activitatea de comercializare a produselor şi serviciilor, desfăşurată permanent sau sezonier în pieţe, târguri, oboare, pasaje publice, porturi, aeroporturi, gări, autogări, drumuri publice şi străzi sau orice zonă de altă natură destinată folosinţei publice;

x) structură proprie – structură de vânzare aflată pe proprietate publică sau/şi privată;

y) zone publice – pieţe, târguri, oboare, pasaje publice, porturi, aeroporturi, gări, autogări, drumuri publice şi străzi sau orice zonă de altă natură destinată folosinţei publice.

CAP.3. REGULI GENERALE APLICABILE TUTUROR CATEGORIILOR
DE ACTIVITĂŢI COMERCIALE

Art.5.(1) Regulile generale, aplicabile tuturor categoriilor de activităţi comerciale care se desfăşoară în zonele publice sunt următoarele:

a) activităţile comerciale în zone publice se desfăşoară de persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale şi de alte persoane juridice;

b) ocuparea amplasamentelor se face în condiţiile specifice stabilite prin Regulament pentru fiecare tip de activitate comercială;

c) activităţile comerciale se pot desfăşura strict în perimetrul şi pe amplasamentul delimitat, fără posibilitatea de extindere în zonele învecinate;

d) este obligatorie păstrarea curăţeniei în zona de desfăşurare a exerciţiului comercial, precum şi în zonele limitrofe;

e) la locul desfăşurării activităţii comerciale este obligatoriu să se amplaseze pubele pentru deşeuri. Este interzisă depozitarea deşeurilor în zona de desfăşurare a exerciţiului comercial, precum şi în zonele limitrofe;

f) este interzisă depozitarea ambalajelor sau a produselor de orice fel în zona de desfăşurare a exerciţiului comercial, precum şi în zonele limitrofe;

g) este interzisă amplasarea frigiderelor de orice fel în zona de desfăşurare a exerciţiului comercial, precum şi în zonele limitrofe;

h) sunt interzise improvizaţiile de orice fel pentru protecţie împotriva precipitaţiilor sau a razelor solare (folii, cartoane, corturi, umbrele, prelate şi altele asemenea);

i) păstrarea aspectului îngrijit al gheretelor, tonetelor, pupitrelor, standurilor etc. constituie o obligaţie a comercianţilor;

j) orice activitate comercială care se desfăşoară pe artere sau în zone pietonale nu va afecta, în niciun fel, circulaţia pietonilor;

k) comercianţii care desfăşoară activităţi comerciale pe domeniul public sunt obligaţi să întrerupă, să suspende sau să restrângă activitatea în cazul efectuării lucrări lor edilitare de orice fel;

l) comercianţii sunt obligaţi să respecte orarul de funcţionare avizat în condiţiile art. 51-53 sau, după caz, perioada de desfăşurare a activităţii comerciale stabilită de Primarul Comunei Vinga.

(2) Se interzice desfăşurarea oricărui exerciţiu comercial, în condiţiile prezentului regulament:

a) fără acordul Primarului Comunei  Vinga (pentru activităţile comerciale   desfăşurate pe domeniul public) sau, după caz, a autorizaţiei de funcţionare (pentru activităţile comerciale desfăşurate în cazurile prevăzute de art. 4 lit. x);

b) fără orarul de funcţionare, avizat în condiţiile prezentului Regulament;

c) fără autorizaţia privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică.

 

Cap.4. ACTIVITĂŢI COMERCIALE DESFĂŞURATE PE DOMENIUL PUBLIC

 

Art.6.Activităţile comerciale autorizabile pe domeniul public se clasifică, după cum urmează:

A. Activităţi comerciale care se desfăşoară în structuri cu locaţie fixă:

a) comercializarea produselor alimentare şi nealimentare şi prestarea serviciilor în gherete;

b) servicii de alimentaţie publică prestate pe terase sezoniere;

c) difuzarea şi comercializarea presei, cărţilor şi florilor, în tonete, pupitre acoperite sau închise;

d) comercializarea fructelor în standuri mobile, special amenajate.

B. Activităţi comerciale care se desfăşoară în structuri cu locaţii temporare sau mobile:

a) comerţ cu amănuntul sau ambulant cu produse alimentare sau nealimentare, desfăşurat cu ocazia diferitelor sărbători sau evenimente organizate în Comuna Vinga

b) comerţ ambulant cu produse specifice unor evenimente cum sunt zilele de 1 şi 8 martie, începutul anului şcolar (pentru flori), Sfântul Nicolae şi altele.

 

4.1.REGULI SPECIFICE APLICABILE CATEGORIILOR DE
ACTIVITĂŢI COMERCIALE

 

1. Comercializarea produselor alimentare şi nealimentare în gherete

 

Art.7. Locaţiile stabilite de administraţia publică locală pentru amplasarea gheretelor destinate comercializării produselor alimentare sau nealimentare se închiriază prin licitaţie publică, în condiţiile legii.

Art.8. (1) Locaţiile, sistemul constructiv agreat, preţul şi durata închirierii, preţul minim al adjudecării, precum şi profilul activităţii comerciale se stabilesc de Consiliul Local al Comunei Vinga, prin hotărâre, pentru fiecare zonă.

(2) Durata închirierii este de maxim 3 ani, perioadă ce poate fi prelungită potrivit regulilor de drept comun.

(3) Pentru amplasarea gheretei pe locul adjudecat, comerciantul va solicita autorizaţie de construire, în condiţiile legii, cu excepţia celor prevăzute la  art.11, lit. m, din legea nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții.

(4) Gheretele pot fi racordate la utilităţi urbane pe cheltuiala comercianţilor; riscul pentru o eventuală desfiinţare înainte de împlinirea termenului aparţine exclusiv comercianţilor.

Art.9. (1) Dacă planurile urbanistice aprobate impun încetarea contractelor de închiriere înainte de împlinirea termenului, gheretele (construcţii cu caracter provizoriu) se desfiinţează la somaţia prealabilă a Primarului Comunei Vinga.

(2) Somaţia se comunică cu 30 de zile înainte de data limită stabilită în vederea desfiinţării.

(3) În cazul în care comerciantul nu desfiinţează (în mod voluntar) ghereta, în termenul prevăzut în somaţie, Primarul Comunei Vinga va proceda la desfiinţarea ei pe cale administrativă, fără sesizarea instanţelor judecătoreşti şi pe cheltuiala comerciantului.

(4) În situaţia prevăzută de alin. (1), comerciantul beneficiază de un drept de prioritate pentru ocuparea unei alte locaţii, cu respectarea condiţiilor de amplasare pentru locaţia respectivă.

2.Servicii de alimentaţie publică prestate pe terase sezoniere

Art.10. Amplasarea teraselor sezoniere:

a) amplasamentul trebuie să fie în imediata apropiere, de regulă alipit de unitatea de alimentaţie publică;

b) amplasarea teraselor nu va afecta în niciun fel siguranţa circulaţiei;

c) terasele care depăşesc 3 mp vor fi prevăzute cu podiumuri, cu înălţimea de maxim 15 cm, amplasate direct pe sol, cu integrarea lor în prevederile documentaţiilor de urbanism aprobate;

d) se va asigura, în mod obligatoriu, un culoar minim de 2 ml pentru circulaţia pietonală.

Art.11. (1) Utilizarea panourilor din materiale opace pentru delimitarea amplasamentelor teraselor este interzisă.

2) Difuzarea muzicii pe terasele sezoniere este interzisă.

Art.12 (1) Pentru ocuparea terenului aparţinând domeniului public cu terase sezoniere, solicitantul are obligaţia de a face dovada declarării şi achitării taxei stabilite prin hotărârile Consiliului Local al Comunei Vinga, în condiţiile legii. Taxa se va achita anticipat pentru luna următoare, până la sfârşitul lunii în curs.

(2) În cazul în care taxa de ocupare a domeniului public datorată nu se achită până la data prevăzută la alin. (1), autoritatea competentă a administraţiei publice locale va proceda la desfiinţarea terasei pe cale administrativă şi pe cheltuiala comerciantului, fără somaţie şi fără sesizarea instanţelor judecătoreşti.

(3) Nu se vor elibera autorizaţii de construire pentru amplasarea de terase sezoniere comercianţilor care au înregistrat, în anii anteriori, debite de orice fel faţă de Comuna Vinga. În cazul în care la data solicitării autorizaţiei de construire debitele sunt achitate sau dacă se face dovada unui proces pe rol pentru debitele datorate, autorizaţia se va elibera.

Art.13. Perioada de funcţionare a teraselor sezoniere este cuprinsă între 01 martie – 30 noiembrie.

3. Difuzarea şi comercializarea presei, cărţilor, florilor şi altele asemenea în tonete, pupitre acoperite sau închise

 

Art.14.Terenul în care se avizează amplasarea de tonete, pupitre acoperite sau închise în scopul comercializării presei, cărţilor, florilor şi altele asemenea se va închiria prin licitaţie publică.

Art.15. Locaţiile, preţul minim al adjudecării, preţul închirierii şi durata acesteia se stabilesc în caietul de sarcini.

Art.16.(1)Tonetele, pupitrele acoperite sau închise destinate difuzării, respectiv comercializării presei, cărţilor, florilor şi altele asemenea se amplasează direct pe sol, fără fundaţii sau platforme, precum şi fără racorduri la utilităţi urbane, cu excepţia energiei electrice și nu necesită autorizație de construire, conform art.11, lit. m, din legea nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții.

(2) Forma, dimensiunile şi aspectul tonetelor, pupitrelor acoperite sau închise se avizează de către primar, utilizând formularul prevăzut în anexa 1, pe baza unui proiect detaliat, care evidenţiază soluţia propusă, sub toate aspectele.

4. Comercializarea fructelor în standuri special amenajate

Art.17.(1) Fructele se pot comercializa pe teren aparţinând domeniului public, în locaţiile stabilite de administraţia publică locală şi ocupate prin licitaţie publică de comercianţii interesaţi.

(2) Amplasamentele, preţul adjudecării, preţul închirierii şi durata acesteia se stabilesc în caietul de sarcini.

Art.18.(1) Forma, dimensiunile şi aspectul standurilor de expunere se avizează de către Primarul Comunei Vinga, utilizând formularul prevăzut în anexa 1, pe baza unui proiect detaliat care va cuprinde soluţia propusă.

(2) Standurile se desfiinţează la sfârşitul programului de vânzare.

5. Comerţul cu amănuntul sau ambulant desfăşurat cu ocazia unor sărbători sau evenimente organizate în comună

Art.19.Cu ocazia unor sărbători sau evenimente organizate în Comuna Vinga se pot aviza activităţi comerciale specifice în zonele stabilite prin Dispoziţia Primarului Comunei Vinga pentru desfăşurarea evenimentelor respective.

Art.20.Numărul de amplasamente destinate desfăşurării comerţului cu amănuntul sau ambulant, astfel cum sunt definite în Regulament, forma, aspectul structurilor de expunere şi vânzare se propun de către organizatorii evenimentului respectiv şi se stabilesc prin dispoziţia primarului.

Art.21.(1) Atribuirea amplasamentelor se face la cererea comercianţilor interesaţi, care trebuie depusă în termenul stabilit.

(2)Termenul va fi comunicat prin afişare la sediul Primăriei Comunei Vinga, prin mass-media sau prin alte mijloace.

(3) Atribuirea se face prin dispoziţia Primarului Comunei Vinga.

(4) Pentru amplasamentele atribuite se datorează taxa de ocupare a domeniului public.

6. Comerţul ambulant cu produse specifice unor evenimente

Art.22.Cu ocazia unor evenimente cum sunt zilele de 1 -8 martie, începutul anului şcolar,Sfântul Nicolae şi altele, pe terenul aparţinând domeniului public al Comunei Vinga, se poate autoriza comercializarea unor produse specifice (ghiocei, brânduşe, alte flori, mărţişoare, felicitări, nuieluşe,globuri şi altele asemenea).

Art.23.Numărul locurilor de vânzare, forma de prezentare şi alte detalii se stabilesc prin dispoziţia Primarului Comunei Vinga.

Art.24.(1) Atribuirea locurilor de vânzare se face la cerere, în limita locurilor existente, cu condiţia respectării cerinţelor impuse de administraţia publică locală, ce vor fi comunicate prin afişare la sediul Primăriei Comunei Vinga sau prin alte mijloace.

(2) Atribuirea se face prin dispoziţia primarului.

(3) Pentru amplasamentul atribuit se datorează taxa de ocupare a domeniului public.

4.2. AUTORIZAREA COMERCIANŢILOR. AUTORIZAREA EXERCITĂRII
ACTIVITĂŢILOR COMERCIALE PE DOMENIUL PUBLIC

Art.25.(1) Activităţile comerciale pe domeniul public se exercită pe baza acordului Primarului Comunei Vinga obţinut în condiţiile prezentului Regulament.

(2) Modelul cererii pentru obţinerea acordului în vederea desfăşurării activităţilor comerciale pe domeniul public este prevăzut în anexa nr. 1.

(3) Modelul acordului este prevăzut în anexa nr.2.

Art.26.Acordul prevăzut la art. 25 nu se eliberează în următoarele cazuri:

a)comerţul pentru care se solicită contravine prevederilor documentaţiilor de urbanism aprobate;

b)activitatea comercială poate aduce prejudicii spaţiilor aflate în incinta sau în apropierea unor construcţii reprezentând monumente istorice, inclusiv la anexele acestora, identificate în acelaşi imobil – teren şi/sau construcţii, construcţii amplasate în zone de prot ecţie a monumentelor şi în zone construite protejate, stabilite potrivit legii, ori în construcţii cu valoare arhitecturală sau istorică deosebită, stabilite prin documentaţii de urbanism aprobate;

c)exerciţiul comercial se desfăşoară în construcţii improvizate;

d)se încalcă prevederile exprese ale actelor normative în vigoare şi prevederile prezentului Regulament.

Cap.5. ACTIVITĂŢI COMERCIALE CARE SE DESFĂŞOARĂ
ÎN STRUCTURI PROPRII

5.1. NORME CU CARACTER GENERAL

Art.27.Exerciţiul comercial, astfel cum este definit în prezentul Regulament, poate fi desfăşurat de comercianţii autorizaţi în condiţiile Legii nr.31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale sau ale Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare.

Art.28. Orice activitate comercială desfăşurată în structuri proprii este supusă autorizării în condiţiile prezentului Regulament.

Art.29. (1) Comercializarea produselor nealimentare noi, uzate sau recondiţionate şi alimentare preambalate ori ambalate, în structuri de vânzare cu locaţie fixă sau temporară din zonele publice, este permisă cu respectarea următoarelor cerinţe, după caz:

a) asigurarea condiţiilor de păstrare cerute de producător pentru a se menţine caracteristicile iniţiale ale produselor şi a se preveni perisabilitatea accelerată a acestora;

b) asigurarea condiţiilor impuse de normele sanitare;

c) asigurarea condiţiilor cerute de legislaţie pentru produsele industriale de a fi probate sau verificate;

d) respectarea condiţiilor de amplasament stabilite de autoritatea publică locală.

(2) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) produsele comercializate în talciocuri.

5.2. AUTORIZAŢIA DE FUNCŢIONARE. METODOLOGIA DE ELIBERARE

Art.30.(1) Autorizaţia de funcţionare se emite exclusiv pentru activitatea comercială declarată.

(2) Pentru efectuarea de modificări în autorizația de funcționare nu se  încasează tariful de autorizare.

Art.31.(1) Autorizaţia de funcţionare se eliberează pentru fiecare structură de vânzare deţinută de comerciant .

(2) ) Cuantumul taxei pentru eliberarea autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii de comerţ cu ridicata, comert cu amănuntul  este stabilit  de către  Consiliul local Vinga .

Art.32.Autorizaţia de funcţionare se eliberează sau, după caz, se modifică îndeplinirii cumulative a următoarelor condiţii:

a)deţinerea legală a structurii de vânzare;

b)îndeplinirea condiţiilor igienico-sanitare;

c)îndeplinirea condiţiilor de protecţie contra incendiilor şi a celor specifice contra efracţiei;

d)desfăşurarea unei activităţi comerciale care se încadrează în normele de convieţuire socială, ordine şi linişte publică, conform Legii nr. 61/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

e)îndeplinirea tuturor obligaţiilor fiscale faţă de bugetul local;

f)îndeplinirea condiţiilor de protecţie a mediului.

Art.33.Modelul autorizaţiei de funcţionare este prevăzut în anexa nr.4.

Art.34.Autorizaţia de funcţionare se eliberează la cererea persoanei interesate, utilizând formularul tip prevăzut în anexa nr.3.

Art.35. (1) La cererea de eliberare a autorizaţiei de funcţionare se vor anexa:

a) actul constitutiv al societăţii, statutul sau, după caz, rezoluţia directorului

Oficiului Registrului Comerţului pentru persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale ori întreprinderile familiale;

b)certificatul de Înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului şi anexele aferente;

c)dovada titlului asupra imobilului;

d)Certificatul Constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerţului pentru declararea punctului de lucru;

e)acorduri, avize, autorizaţii, licenţe ale instituţiilor de specialitate, în condiţiile legii, în funcţie de codul CAEN;

f)certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale, eliberat de Biroul Financiar Contabilitate din cadrul Primăriei Comunei Vinga, care să ateste îndeplinirea tuturor obligaţiilor fiscale, la data solicitării emiterii autorizaţiei de funcţionare;

g)dovada îndeplinirii condiţiilor de protecţie fonică (în cazul în care activitatea nu afectează în nici un fel liniştea vecinilor, se va depune o declaraţie pe propria răspundere în acest sens);

h)dovada achitării tarifului pentru autorizare;

i) declaraţie pe propria răspundere privind tipul activităţii desfăşurate, conform anexei nr.5 la regulament.

(2) În situaţia în care certificatul de atestare fiscală cuprinde obligaţii de plată scadente şi neachitate, acesta va fi însoţit de o adeverinţă eliberată de organul fiscal din care să reiasă constituirea unei garanţii (ipotecă asupra unor bunuri imobile libere de orice sarcini). Constituirea garanţiei se face cu respectarea prevederilor O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată.

Art.36. (1) În cazul autorizării persoanelor fizice şi juridice care desfăşoară activităţi pe codul CAEN 5020 –Întreţinerea şi repararea autovehiculelor (spălătorii auto, service auto) pe lângă documentele prevăzute la art. 35 alin. (1), se va prezenta autorizația de construire  pentru realizarea accesului la spălătoria/service-lui auto și contractul de branşare/racordare şi utilizare a serviciilor publice de alimentare cu apă potabilă şi de canalizare, încheiat cu operatorul serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare.

(2) În Comuna Vinga se interzice spălarea maşinilor cu o capacitate mai mare de 7,5 t, cu excepţia spălătoriilor situate în zonele industriale.

Art.37. (1) În cazul spălătoriilor/service-urilor auto existente pentru care nu a fost obţinută autorizaţia de construire prevăzută de lege, este obligatorie prezentarea Avizului Comisiei Tehnice de Avizare din cadrul Primăriei Comunei Vinga, conform formularului prevăzut în anexa nr. 7 la regulament.

(2)Pentru obţinerea avizului solicitantul va anexa la cerere (anexa nr. 6) următoarele acte:

a. planul de situaţie privind accesul de pe domeniul public, în care să fie evidenţiate distanţele faţă de vecinii limitrofi, locurile de parcare pentru clienţi aflate (minim 4 locuri în incintă), căile de acces şi soluţia tehnică existentă pentru evacuarea apelor uzate în reţeaua de canalizare;

b. acordul vecinilor limitrofi, exprimat în formă autentică;

c. dovada titlului asupra imobilului.

(3) Termenul de prezentare a avizului de către comercianţii deţinători ai autorizaţiei de funcţionare este 30 de zile. După această dată toate autorizaţiile de funcţionare emise şi pentru care nu s-a făcut dovada deţinerii autorizaţiei de construire sau a avizului vor fi anulate din oficiu.

Art.38.(1) Cererea pentru eliberarea autorizaţiei de funcţionare se primeşte şi se înregistrează de către compartimentul de specialitate din cadrul Primăriei Comunei Vinga numai însoţită de toate actele prevăzute la art.35 alin.(1).

(2) Autorizaţia de funcţionare se eliberează în termen de 30 de zile.

Art.39. Comerciantul, deţinător al unei autorizaţii de funcţionare, are următoarele obligaţii:

a) să nu deterioreze autorizaţia de funcţionare;

b) să afişeze, în copie şi la loc vizibil, autorizaţia de funcţionare la fiecare punct de lucru;

c) să vizeze anual autorizaţia de funcţionare, până la data de 31 decembrie a anului în curs pentru anul următor.

Tariful vizei anuale este de : 50% din tariful autorizatiei de functionare.

d) în cazul schimbării profilului (obiectului de activitate) să solicite modificarea  autorizaţiei de funcţionare iniţiale. Actele prevăzute la art.35 alin. (1) care corespund îşi păstrează valabilitatea;

e) să nu se ocupe domeniul public cu mărfuri oferite spre vânzare.

Art.40. Vizele anuale sunt menţionate pe autorizaţia de funcţionare (pe verso).

Art.41.(1) Autorizaţiile de funcţionare se înseriază şi se numerotează.

(2) Cotorul autorizaţiei de funcţionare rămâne în evidenţa serviciului de specialitate din cadrul Primăriei Comunei Vinga.

(3) Autorizaţia de funcţionare nu este transmisibilă.

Art.42. Comercializarea produselor de tip sexshop este interzisă pe o rază de 1 km faţă de unităţile de învăţământ de orice fel.

5.3. AUTORIZAŢII PRIVIND DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII DE ALIMENTAŢIE PUBLICĂ.
METODOLOGIA DE ELIBERARE.

Art.43. Autorizaţia privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică se eliberează cu condiţia îndeplinirii cumulative a următoarelor criterii:

a) deţinerea legală a structurii de vânzare;

b) îndeplinirea condiţiilor igienico-sanitare;

c) îndeplinirea condiţiilor de protecţie contra incendiilor şi a celor specifice contra efracţiei;

d) desfăşurarea unei activităţi comerciale care se încadrează în normele de convieţuire socială, ordine şi linişte publică, conform Legii nr. 61/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

e) îndeplinirea tuturor obligaţiilor fiscale faţă de bugetul local;

f) îndeplinirea condiţiilor de protecţie a mediului.

Art.44.Modelul autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică este prevăzut în anexa nr.9 la prezenta hotărâre.

Art.45.Autorizaţia privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică se eliberează la cerere, utilizând formularul prevăzut în anexa nr. 8.

Art.46. (1) La cererea de eliberare a autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică se vor anexa următoarele acte:

a) actul constitutiv al societăţii, statutul sau, după caz, rezoluţia directorului Oficiului Registrului Comerţului pentru persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale ori întreprinderile familiale;

b) certificatul de Înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului şi anexele aferente;

c) dovada titlului asupra imobilului/imobilelor;

d) Certificatul Constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerţului pentru declararea punctului de lucru;

e) acorduri, avize, autorizaţii, licenţe ale instituţiilor de specialitate, în condiţiile legii, în funcţie de codul CAEN, pentru fiecare locaţie în care se desfăşoară activitatea de alimentaţie publică;

f) certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale, eliberat de Biroul Financiar Contabilitate din cadrul Primăriei Comunei Vinga, care să ateste îndeplinirea tuturor obligaţiilor fiscale, la dat a solicitării emiterii autorizaţiei de funcţionare;

g) dovada îndeplinirii condiţiilor de protecţie fonică sau, după caz, declaraţia, pe propria răspundere, potrivit căreia activitatea desfăşurată nu produce disconfort;

h) dovada achitării taxei pentru autorizare;

i) în cazul condominiilor, avizul comitetului executiv şi cu acceptul proprietarilor direct afectaţi cu care se învecinează, pe plan orizontal şi vertical, spaţiul;

j) acordul vecinilor, exprimat în formă autentică, în vederea schimbării destinaţiei imobilelor existente sau, după caz, autorizaţia de construire eliberată pentru schimbarea de destinaţiei a spaţiului, cu excepţia cazurilor în care în extrasul CF există menţiunea că este spaţiu cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, cu specificaţia clară că spaţiul este destinat pentru alimentaţie publică;

k) Certificatul de clasificare, eliberat de Ministerul Turismului;

l) declaraţie pe propria răspundere privind tipul activităţii de alimentaţie publică desfăşurate, conform anexei nr.10 la regulament.

(2) În situaţia în care certificatul de atestare fiscală cuprinde obligaţii de plată scadente şi neachitate, acesta va fi însoţit de o adeverinţă eliberată de organul fiscal din care să reiasă constituirea unei garanţii (ipotecă asupra unor bunuri imobile libere de orice sarcini). Constituirea garanţiei se face cu respectarea prevederilor O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată.

Art.47.(1) Autorizaţiile emise de Primarul Comunei Vinga pentru desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică şi respectiv autorizaţia de funcţionare vor fi eliberate, la cererea persoanei fizice sau juridice, în termen de 30 de zile de la solicitare, de către Compartimentul de specialitate din cadrul Primăriei Comunei Vinga (pentru documentaţiile complete).

(2) În cazul documentaţiilor incomplete solicitantul are obligaţia de a completa dosarul în maxim 15 zile, în caz contrar documentaţia depusă se va restitui, în termenul legal de 30 de zile.

(3) Titularul autorizaţiei este obligat să solicite viza anuală până la data de 31 decembrie a anului în curs pentru anul următor.

Art.48.(1) Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică se face venit la bugetul local.

(2) Cuantumul taxei pentru eliberarea autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică este stabilit de către Consiliul local Vinga.

(3) În cazul în care în unitatea de alimentaţie publică urmează să se desfăşoare nunţi, botezuri şi alte activităţi asemenea, după ora 23,00, se va prezenta suplimentar:

– acordul vecinilor limitrofi şi al asociaţiei de proprietari din imobilul în care îşi desfăşoară activitatea;

– dovada îndeplinirii condiţiilor de protecţie fonică, prin înscrisuri eliberate de Direcţia de Sănătate Publică şi Agenţia de Protecţie a Mediului.

Art.49.(1).Autorizaţia pentru desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică se eliberează pentru persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale şi persoanele juridice inclusiv pentru activităţi ambulante.

(2)Taxa de eliberare/vizare a autorizaţiei se achită în aceleaşi condiţii ca şi pentru structurile de vânzare fixe, dar la cuantumul minim al acesteia (corespunzător zonei D).

5.4. ORARUL DE FUNCŢIONARE.

Art.50.(1)Avizul pentru orarul de funcţionare se aplică tuturor comercianţilor, indiferent de forma de organizare şi de activitatea desfăşurată, cu excepţia unităţilor incluse în structurile de primire turistice şi a staţiilor de distribuţie a carburanţilor.

(2) Modelul tip al avizului pentru orarul de funcţionare este prevăzut în anexa nr.12.

Art.51.Pe raza Comunei Vinga, orarele unităţilor prevăzute la art.50 se stabilesc de către comercianţi şi se avizează de către Primarul Comunei Vinga, în condiţiile prezentului regulament.

Art.52.(1)Avizul pentru orarul de funcţionare se emite în baza cererii tip, prevăzută în anexa nr. 11.

(2) Eliberarea avizului pentru orarul de funcţionare se va elibera pe baza autorizaţiei de funcţionare sau, după caz, a autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică. La cererea prevăzută la alin. (1) se vor anexa:

a) autorizaţia de funcţionare sau, după caz, autorizaţia privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică, în copie;

b) dovada achitării tarifului pentru avizare.

Art.53.(1) Avizul orarului de funcţionare se eliberează pentru fiecare structură de vânzare deţinută de comerciant.

(2) Tariful de avizare este de stabilit de catre Consiliul local a comunei Vinga.

Art.54. (1) Avizul orarului de funcţionare se afişează, în copie, la loc vizibil, la fiecare punct de lucru.

(2) Comerciantul este obligat să respecte orarul avizat şi afişat.

(3) Se interzice prezenţa clienţilor în interiorul spaţiilor comerciale mai mult 30 de minute după terminarea programului.

(4) La solicitarea organelor de control orarul de funcţionare se poate limita, după anunţarea prealabilă a comerciantului.

Art.55. În cazul unităţilor plasate în incinta unor centre comerciale, orarul este stabilit de către administratorul centrului comercial, în condiţiile prezentului regulament.

Art.56.În cazul în care orarul avizat solicitat permite organizarea unor evenimente (nunţi, botezuri etc.)comerciantul va afişa la intrarea principală a punctului de lucru un anunţ cu specificaţia “REZERVAT”.

Art.57. Avizul pentru orarul de funcţionare se vizează anual până la data de 31 decembrie a anului în curs pentru anul următor. Tariful pentru vizare anuală este de 8 lei, aferent anului 2014.

Art.58.(1) Solicitanţii autorizaţiei de funcţionare, autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică sau ai avizului pentru orarul de funcţionare au obligaţia de a depune dosarul pentru autorizare/avizare în termen de 30 de zile de la data constituiriii punctului de lucru, dovedit în condiţiile legii.

(2)Avizul orarului de funcţionare va fi eliberat, la cererea persoanei fizice sau juridice, în termen de 30 de zile de la solicitare, de către compartimentul de specialitate din cadrul Primăriei Comunei Vinga, în cazul îndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 59 alin. (2).

Art.59. (1) La cererea pentru vizarea autorizaţiilor de funcţionare/alimentaţie publică sau, după caz, a avizelor pentru orarele de funcţionare se vor anexa următoarele documente:

– certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale, eliberat de Biroului Financiar Contabilitate din cadrul Primăriei Comunei Vinga, care să ateste îndeplinirea tuturor obligaţiilor fiscale, la data solicitării vizei;

– Certificatul de clasificare, eliberat de Ministerul Turismului, în copie certificată, valabil la data aplicării vizei, pentru activitatea de alimentaţie publică;

– dovada valabilităţii tuturor autorizaţiilor deţinute (sanitară, sanitar-veterinară, de mediu, PSI şi altele, după caz);

– dovada achitării taxei/tarifului de vizare.

(2) În situaţia în care certificatul de atestare fiscală cuprinde obligaţii de plată scadente şi neachitate, acesta va fi însoţit de o adeverinţă eliberată de organul fiscal din care să reiasă constituirea unei garanţii (ipotecă asupra unor bunuri imobile libere de orice sarcini). Constituirea garanţiei se face cu respectarea prevederilor O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată.

(3) Nevizarea anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică/autorizaţiei de funcţionare sau avizului orarului de funcţionare pe o perioadă mai mare de 2 ani atrage după sine anularea din oficiu a autorizaţiei/avizului respectiv.

Art.60. (1) Taxele pentru eliberarea autorizațiilor pentru desfășurarea unei activități economice sunt anuale, se stabilesc prin hotărâri ale Consiliului Local Vinga și se achită integral, anticipat eliberării acestora, indiferent de perioada rămasă până la sfârșitul anului fiscal respectiv.

Cap.6. SANCŢIUNI

Art.61.Încălcarea dispoziţiilor prezentului Regulament constituie contravenţie şi se sancţionează după cum urmează:

    a) cu amendă de la 2.000 lei la 2.500 lei, pentru nerespectarea dispoziţiilor art. 2 alin.(2), art.5, art.11, art. 28, art. 29, art. 30, art.31, art. 36, art. 39, lit. c şi e, art. 42, art. 47 alin.(3), art.48, art.51 alin.(2), art.57 şi art.58, precum şi pentru neconcordanţe între declaraţia de protecţie fonică sau activitatea declarată şi situaţia constatată în cazul controlului;

    b) cu amendă de la 1.600 lei la 2.000 lei pentru nerespectarea dispoziţiilor art.12, art. 16, art.17, art.21,art.24, art.37, art. 39 lit. a, b şi d, art.54 şi art.56.

Art.62. Încălcarea de maxim trei ori într-un an calendaristic a prevederilor prezentului Regulament se sancţionează cu anularea din oficiu a autorizaţiei de funcţionare sau de alimentaţie publică, precum şi a avizului orarului de funcţionare respectiv.

Art.63.Contravenţiile se constată şi se aplică de către agenţii constatatori, împuterniciţi ai primarului, de funcţionarii cu atribuţii de control din cadrul aparatului propriu al Primarului Comunei Vinga.

Art.64.Dacă organul de control constată că una din condiţiile de autorizare nu mai sunt îndeplinite, va sesiza din oficiu instituţiile competente pentru a lua măsurile legale.

Art.65. (1) Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute în actul normativ, agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal.

(2)Termenele statornicite pe ore încep să curgă de la miezul nopţii zilei următoare, iar termenul care se sfârşeşte într-o zi de sărbătoare legală sau când serviciul este suspendat se va prelungi până la sfârşitul primei zile de lucru următoare.

(3) Împotriva Procesului-verbal de contravenţie precum şi a măsurilor dispuse, se poate formula plângere în termen de 15 zile de la data încheierii sau, după caz, de la data comunicării acestuia..

Art.66.Dispoziţiile prezentei hotărâri se completează cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Art.67.Amenzile se achită în contul Comunei Vinga, RO26TREZ02121A350102XXXX, deschis la Trezoreria Municipiului  Arad.

Cap.7.DISPOZIŢII FINALE

Art.68. Prezenta hotărâre intră în vigoare în termen de 30 zile de la data aducerii la cunoştinţă publică.

Art.69.Formularele tipizate, aprobate conform anexelor 1-12, fac parte integrantă din prezentul regulament. Formularele de cereri, acorduri, avize şi autorizaţii se pun la dispoziţia solicitantului.

ANEXE

anexa 1
Cerere pentru ocuparea domeniului public

anexa 2
acord pentru desfasurarea activitatii pe domeniul public

anexa 3
Cerere eliberare autorizarie de functionare

anexa 4
model autorizatie de functionare

anexa 5
decl pe proprie raspundere tip activitate desfasurata

anexa 6
cerere acces spalatorie service auto

anexa 7
aviz autorizatie de constr spalatorie service auto

anexa 8
cerere autorizatie activitati de alimentatie publica

anexa 9
model autorizatie activitati de alimentatie publica

anexa 10
decl pe proprie raspundere tip activitate de alimentatie publica

anexa 11
cerere aviz orar de functionare

anexa 12
model aviz orar de functionare