Informatii privind alegerile Europarlamentare 2014

Legislaţie :

 • Hotărârea 109 – privind modificarea anexelor nr.1 şi nr.2 la Hotărârea Guvernului nr.220/2009 pentru aprobarea modelului cererii de înscriere în listele electorale speciale, care se face de către alegătorul comunitar, precum şi a modelului declaraţiei pe propria răspundere, care se prezintă de către persoana eligibilă comunitar la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European
 • Hotărârea 108 – privind aprobarea modelului buletinului de vot care va fi folosit la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2014
 • Hotărârea 107 – privind aprobarea modelelor listelor electorale care vor fi folosite la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2014
 • Hotărârea 106 – privind modelul, dimensiunile, condiţiile de tipărire, de gestionare şi de utilizare a timbrului autocolant la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2014
 • Hotărârea 105 – privind aprobarea modelului listei de susţinători care va fi folosit la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2014
 • Hotărârea 104 – privind aprobarea modelelor ştampilelor birourilor electorale şi a modelului ştampilei cu menţiunea „VOTAT”, care vor fi folosite la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2014
 • Hotărârea 103 – privind aprobarea bugetului şi a structurii cheltuielilor necesare pentru pregătirea, organizarea şi desfăşurarea alegeriilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2014
 • Hotărârea 102 – privind stabilirea stabilirea măsurilor pentru buna organizareşi desfăşurare a alegerilor membrii din România în Parlamentul European din anul 2014
 • Hotărârea 80 – privind aprobarea Programului calendaristic pentru realizareaacţiunilor necesare pentru alegerea membriilor din România în Parlamentul European din anul 2014
 • Hotărârea 79 – privind stabilirea zilei de referinţă pentru alegerea membriilor din România în Parlamentul European din anul 2014
 • Hotărârea 220 / 2009 – privind aprobarea modelului cererii de înscriere în listele electorale speciale, care se face de către alegătorul comunitar