Solicitare oferte – lucrari de reabilitare retea de iluminat public in comuna Vinga

Solicitare oferte – lucrari de reabilitare retea de iluminat public in comuna Vinga

ANUNT PUBLICITAR

 

Eligibilitate:

01 SCRISOARE DE INAINTARE
03 Declaratie Neincadrare art.59 si art.60 din L.98 (Model)
04 Declaratie Respectare conditii de mediu, social, relatii de munca (Model)
Declaratia art.164 (Model)
Declaratia art.165 (Model)
Declaratia art.167 (Model)

 

Propunerea tehnica

02 Caiet de sarcini Proiectare_Executie iluminat
03 Declaratie – Necesar Utilaje (Model)
CAIET DE SARCINI
Declaratie Acceptare Caiet de Sarcini (Model)

 

Propunerea financiara

MODEL CONTRACT
02.Formular de Oferta (Model)